Szkoła Podstawowa nr 3

ul Bobrza
Mikołaj Michalak
Poniedziałek
18.30-20.00
Środa
19.30 – 21.00