Szkoła Podstawowa nr 43

ul. Grochowa 36-38
Monika Radziwon
Środa
14.45-15.30