Zespół Szkolno-Przedszkolny 12

Ul. Suwalska 5, Wrocław
Janusz Gołąbek
Czwartek
15:35 - 16:35
Piątek
14:35 - 15:35