Zespół Szkolno-Przedszkolny 7

Ul. Koszykarska 2/4, Wrocław
Wiesław Kozaczuk
Środa
15:10 - 16:10
Piątek
15:10 - 16:10