Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Ul. Suwalska 5
Janusz Gołąbek
Środa
14.45-15.45
Czwartek
16.30-17.30