Władze sekcji

Marek Liebenthal
Kierownik sekcji
Tomasz Jankowski
Koordynator szkolenia