Nasi trenerzy

Jerzy Świątek
Ryszard Stasik
Mieczysław Łopatka
Andrzej Kuchar
Jerzy Hnida
Rafał Kalwasiński
Jerzy Chudeusz
Arkadiusz Koniecki
Jacek Winnicki
Grzegorz Krzak
Paweł Turkiewicz
Tomasz Jankowski
Krzysztof Szewczyk
Marcin Grygowicz
Łukasz Grudniewski
Jacek Krzykała