SMS Junior Wrocław

Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”  od 2018 roku podjął współpracę z Niepubliczną Szkołą Mistrzostwa Sportowego SMS JUNIOR WROCŁAW na poziomie licealnym. SMS Junior Wrocław powstał w  2009 i ma na celu stworzenie optymalnych warunków umożliwiających połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Obecnie SMS Junior Wrocław szkoli młodych zawodników z kilku dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa , koszykówka i tenis stołowy.

Wszyscy uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Respektując zapisy ramowego statutu Niepubliczne Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego posiadają uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie są uprawnione do przeprowadzania: sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz wystawiania świadectwa ukończenia szkoły.

Kadra nauczycielska została starannie dobrana, co ma dać gwarancję wysokiego poziom nauczania w naszych szkołach.

SMS Junior Wrocław, znajduje się na ul Słubickiej tj. pomiędzy Hala sportową (na ul. Mieszczańskiej) , a internatem (na ul. Wejherowskiej)

W ramach szkoły zawodnicy mają 16 godzin treningu sportowego, na hali przy ul. Mieszczańskiej. W ramach tych zajęć trenerzy WKS Śląsk Wrocław będą prowadzić trening indywidualny  z zakresu indywidualnych zajęć koszykarskich i zajęć ogólnego rozwoju fizycznego.

Zawodnicy przez  cały rok szkolny korzystają ze  wszystkich obiektów sportowych (tj. hala sportowa, basen, itp.) wozi do szkoły specjalny autokar SMS Junior Wrocław, który zbiera uczniów z całego Wrocławia.

Każdy z zawodników – uczniów  może po pierwszym roku szkolnym wybrać sobie rozszerzenie z przedmiotów jakie będzie potrzebował, do egzaminów wstępnych na studia. Zawodnik ma tak ułożony program,  aby obok pasji sportowej mógł rozwijać swoje  preferencje naukowe.

W szkoła posiada stołówkę, w której uczniowie mogą  jeść dwudaniowe obiady, gotowane na miejscu (nie jest to catering) w cenie 12 złotych za posiłek.