SMS JUNIOR WROCŁAW

SMS Junior Wrocław powstał w  2009 i ma na celu stworzenie optymalnych warunków umożliwiających połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu. Obecnie SMS Junior Wrocław szkoli młodych zawodników z kilku dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy i judo. Wszyscy uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego realizują treści programowe, wymagane odpowiednimi przepisami MEN dla poszczególnych szkół. Respektując zapisy ramowego statutu Niepubliczne Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego posiadają uprawnienia szkoły publicznej, a co za tym idzie są uprawnione do przeprowadzania: sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego oraz wystawiania świadectwa ukończenia szkoły. Kadra nauczycielska została starannie dobrana, co ma dać gwarancję wysokiego poziom nauczania w naszych szkołach.

Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”  od 2018 roku podjął współpracę z Niepubliczną Szkołą Mistrzostwa Sportowego SMS JUNIOR WROCŁAW na poziomie licealnym i szkoły podstawowej.

W ramach szkoły zawodnicy mają 16 godzin treningu sportowego z zakresu indywidualnych zajęć koszykarskich i zajęć ogólnorozwojowych z elementami treningu siłowego. Zawodnicy przez  cały rok szkolny korzystają ze  wszystkich dostępnych obiektów sportowych (tj. hal sportowych, basenu, boisk itp.).Do szkoły zawodników – uczniów wozi specjalny autokar szkolny, dzięki któremu jesteśmy w stanie dość szybko i sprawnie przemieszczać się między zajęciami.  Każdy z uczniów  w naszej szkole, może po pierwszym roku szkolnym wybrać sobie rozszerzenie z przedmiotów jakie będzie potrzebował, do egzaminów wstępnych na studia. Zawodnik ma tak ułożony program,  aby obok pasji sportowej mógł rozwijać swoje  preferencje naukowe. W szkoła posiada stołówkę, w której uczniowie mogą  jeść dwudaniowe obiady, gotowane na miejscu.

 Kliknij na oznaczenia:

zielony – hala KOSYNIERKA
niebieski – szkoła SMS JUNIOR
czerwony – internat Śląska

Wszelkich informacji dotyczących Rekrutacji do szkoły SMS JUNIOR we Wrocławiu można przeczytać na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.

https://www.smsw.pl

Informacji o szkole udziela trener Tomasz Jankowski