Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w ZSP nr 15

02 września 2022   |   Klub
inauguracja-roku-szkolnego-2022-2023-w-zsp-nr-15

W dniu  01 września 2022 o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 25 Franciszka Juszczaka  w Zespole Szklono Przedszkolnym nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44,  odbyła się inauguracja roku szkolnego 2022/2023 klas I. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice oraz między innymi:

  • Sergiusz Kmiecik  – Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
  • Jolanta Dołęgowska – Dyrektor ZSP nr 15
  • Marek Liebenthal – kierownik sekcji koszykówki WKS Śląsk

Podczas inauguracji roku szkolnego sekcja koszykówki WKS Śląsk zawarła porozumienie o współpracy, dzięki któremu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 im Franciszka Juszczaka, będą mogli korzystać z szerokiej oferty treningów tak, abyśmy za kilka lat mogli oglądać ich na parkietach Hali Orbita i Hali Stulecia. Przedmiotem porozumienia jest współpraca pomiędzy Szkołą, a Klubem dotycząca stworzenia uczniom uczestniczącym w zajęciach organizowanych przez sekcję koszykówki, dogodnych warunków dla rozwoju uzdolnień sportowych w zakresie koszykówki z jednoczesną realizacją treści nauczania przewidzianych programem nauczania Szkoły.

Szkoła i Klub współpracować będą na rzecz kontynuacji  i rozwoju sportu
poprzez, dążenie do podnoszenia efektywności  nauczania i szkolenia
sportowego jak też prowadzenia wspólnych działań promocyjnych w środowisku lokalnym na rzecz Szkoły i Klubu.