Nabór do klas sportowych w SP 72

26 marca 2024   |   Klub
nabor-do-klas-sportowych-w-sp-72

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 72 prowadzi nabór na rok szkolny 2024/25 do klas IV sportowych o profilach:

 • pływanie
 • koszykówka
 • tenis ziemny

Terminarz

 • 06.05.2024 r. – 17.05.2024 r. – złożenie deklaracji o przystąpieniu do próby sprawności fizycznej
 • 07.06.2024 r. – godz. 16.00 – sprawdzian predyspozycji sportowych do klasy IV pływackiej
 • 07.06.2024 r. – godz. 16.00 – sprawdzian predyspozycji sportowych do klasy IV koszykarskiej
 • 07.06.2024 r. – godz. 17.00 – sprawdzian predyspozycji sportowych do klasy IV tenisowej

Zbiórka uczniów w holu obiektu sportowego Szkoły, przy ul. Trwałej 17-19, 30 minut przed sprawdzianem. Na sprawdzian należy zabrać odpowiedni strój sportowy. Uczniowie będą brali udział w testach sprawnościowych.

Klasa o profilu pływanie

 • Przepłynięcie dystansu 75 m (3 długości basenu) trzema stylami
  pływackimi:
 • 25 m kraulem na piersiach – ocena techniki pływania,
 • 25 m stylem grzbietowym – ocena techniki pływania,
 • 25 m stylem klasycznym („żabką”) – ocena techniki pływania.
 • Przepłynięcie dystansu 25 m (długość basenu) stylem dowolnym – ocena
  szybkości pływania.

Klasa o profilu koszykówka

 • „Bieg wahadłowy” – próba wytrzymałości.
 • Test kozłowania – próba zręcznościowa.
 • Bieg po kopercie – próba szybkościowa.
 • Wieloskok z miejsca – próba skocznościowa.
 • Gra „szkolna” w koszykówkę – obserwacja koszykarskich uzdolnień przez
  trenerów.

Klasa o profilu tenis ziemny

 • Bieg na 20 m – próba szybkościowa.
 • Test zbierania piłek – próba szybkościowa.
 • Rzut piłeczką tenisową – próba zręcznościowa.
 • Próba odbić tenisowych – próba ideomotoryki uderzeń z głębi kortu.

Warunkiem udziału ucznia w sprawdzianie jest wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia ucznia na sprawdzian do wybranej klasy (lub klas). Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły – www.ssp72.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły.